Statutul Asociatiei Sportive "Alaskan Malamut" Balan   (fragment)
Cap. I. Denumire,componenta, forma juridica, sediu, durata
Art.1.   Asociatia Sportiva "Alaskan Malamut" Balan este o organizatie de persoane fizice si juridice, neguvernamentala, fara scop patrimonial, cu caracter nelucrativ, autonom si apolitic si se constituie in mod voluntar de catre membrii fondatori pe baza liberului consimtamant.
  A.S. "Alaskan Malamut" Balan este persoana juridica romana independenta de drept privat constituita in temeiul Ordonantei Guvernului Romaniei nr.26/2000.
  A.S. "Alaskan Malamut" Balan poate avea emblema, sigiliu, antet, stampila proprie, legitimatie proprie, cont in lei si in valuta.
Art.2.   Sediul A.S. "Alaskan Malamut" Balan este in Romania, judetul Harghita, localitatea Balan, str. 1 Decembrie, bl.58, sc.1, ap.4.
  Sediul asociatiei sportive va putea fi mutat sau schimbat numai in conditiile deciziei membrilor Consiliului director prezenti in majoritate simpla.
Art.3.   Asociatia Sportiva "Alaskan Malamut" Balan este organizata si functioneaza pe baza prezentului Statut.
Art.4.   Asociatia Sportiva "Alaskan Malamut" Balan este constituita pe durata nelimitata, incepand cu data inregistrarii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc din judetul Harghita.

Cap.II.  Scopul si obiectul de activitate
Art.5.  Asociatia Sportiva "Alaskan Malamut" Balan este nonprofit si are ca principal scop promovarea manifestarilor si competitiilor sportive de tractiune si de sprint cu atelaje canine, respectand regulamentele si instructiunile organizatiilor de specialitate.
  Preocuparea fundamentala a Asociatiei este organizarea participarii echipajelor in competitiile desfasurate la nivel judetean, national si international.
Art.6.  Asociatia Sportiva "Alaskan Malamut" Balan are urmatoarele obiective:
  A.a) practicarea sportului de performanta in domeniul curselor de sprint si distanta cu atelaje canine si al tractiunii greutatilor cu caini din rasa Malamut de Alaska;
  b) organizarea de activitati de initiere in mushing, skijorring, bikejorring, canicross;
  c) organizarea de activitati de performanta, manifestari si competitii sportive de tractiune si de sprint cu atelaje canine, respectand toate regulamentele si instructiunile organizatiilor de specialitate;
  d) promovarea calitatilor de munca si de companie ale cainilor din rasa Malamut de Alaska prin toate mijloacele, inclusiv prin asigurarea dresajului si pregatirii continue a cainilor;
  e) asigurarea pregatirii membrilor/echipajelor pentru participarea in competitiile oficiale organizate potrivit sistemelor stabilite de forurile de specialitate cu atributii in acest sens;
  f) organizarea de actiuni de selectie pentru depistarea de talente in acest tip de sport si pentru promovarea acestora;
  g) mentinerea capacitatii sportive a echipajului om-caine pe perioadele fara zapada prin organizarea de antrenamente, respectiv curse cu carucioare de antrenament si cart-uri, activitati care conduc la asigurarea socializarii si educarii Malamutului de Alaska concomitent cu intarirea relatiei de colaborare cu musherul;
  h) actionarea in vederea impunerii profesionalismului in desfasurarea competitiilor sportive de acest gen, interzicerea practicilor neregulamentare in acest sport si a eventualelor abuzuri, reprimarea folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a echipajelor sau sa modifice rezultatele competitiilor;
  i) promovarea spiritului de fair-play pentru prevenirea violentelor in sportul cu caini;
  j) stimularea activitatii sportive de tractiune si sprint cu atelaje canine din rasa Malamut de Alaska prin atribuirea de premii, recompense, diplome si distinctii;;
  k) elaborarea si editarea de publicatii privind activitatea asociatiei;
  l) prevenirea incalcarii de catre membri a statutului.
  B. m) infiintarea unei canise de Malamut de Alaska pentru conservarea si ameliorarea bazei genetice a acestei rase nordice care reuneste in mod unic si original calitatile de munca, de show si de companie;
  n) organizarea de tabere de pregatire, dresaj si de recreere pentru echipajele care participa la competitii cu caini;
  o) construirea si amenajarea unui adapost pentru cainii comunitari;
  p) sprijinirea unitatilor de invatamant prescolar, primar, gimnazial si liceal in organizarea unor campanii de informare a comunitatii cu privire la profile de rasa, comportamentul, psiho-sociologia, nutritia si educatia canina, amenajarea unor spatii in acest sens, stabilirea de relatii si parteneriate.

Cap.III.  Mijloace materiale si financiare. Patrimoniul Asociatiei Sportive "Alaskan Malamut" Balan
Art.7.  Patrimoniul A.S. "Alaskan Malamut" Balan se formeaza din:
  - capitalul initial compus din suma de 6 500 lei (sase mii cinci sute lei), in numerar, subscris si varsat la constituire, prin contributia membrilor fondatori,
  - contributiile aduse de membri, cotizatii, donatii, subventii, sponsorizari, bunuri mobile si imobile, contracte de reclama si publicitate, taxe de participare la manifestari in spiritul scopului si obiectivelor Asociatiei, fonduri obtinute din tara si din strainatate in lei si in valuta, de la persoane fizice si juridice, din activitati proprii si din orice alte mijloace prevazute de lege.
Art.8.  Cotizatia membrilor Asociatiei se stabileste de catre Consiliul director si se poate modifica prin decizia Adunarii generale.
Art.9.  Veniturile obtinute de Asociatie se folosesc, conform legii, exclusiv in vederea realizarii scopurilor prevazute in Cap.III. din prezentul Statut.
Art.10.  Intreaga activitate financiar-contabila se desfasoara pe baza de buget propriu in calitate de persoana juridica, exercitiul financiar-contabil se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art.11.  Nu pot fi formulate cereri de daune in urma deciziilor organelor asociatiei.
Art.12.  A.S. "Alaskan Malamut" Balan poate deschide conturi la orice banca din Romania, cu respectarea legislatiei in vigoare. Operatiunile financiare ale Asociatiei se vor putea face cu semnatura Presedintelui si/sau a Vicepresedintelui si purtand stampila Asociatiei Sportive "Alaskan Malamut" Balan.

Cap.IV. Organizare si functionare. Membrii Asociatiei, drepturi si indatoriri.
Art.13.  Membrii A.S. "Alaskan Malamut" Balan sunt:
  a)membrii fondatori;
  b)membrii.
Art.14.  Membrii fondatori sunt persoanele care au participat la infiintarea A.S. "Alaskan Malamut" Balan si figureaza ca atare in actele destinate inregistrarii sale si sunt in numar de 3 (trei).
Art.15.  Pot deveni membri ai A.S. "Alaskan Malamut" Balan persoane fizice si juridice care adera la Statutul Asociatiei si pun in comun, fara drept de restituire, contributia materiala, cunostintele sau aportul lor Ón munca pentru realizarea activitatilor in interesul Asociatiei. De asemenea, pot fi acceptati in cadrul Asociatiei persoane fizice si juridice din tara si din strainatate care doresc sa sprijine activitatea A.S. "Alaskan Malamut" Balan .
Art.16.  Inscrierea in Asociatia Sportiva "Alaskan Malamut" Balan se face pe baza completarii formularului de inscriere si calitatea de membru se confera de catre Consiliul director al Asociatiei. Calitatea de membru al A.S. "Alaskan Malamut" Balan este personala si inalienabila.
Home
© 2006-2010 Copyright "Alaskan Malamut" Balan Sports Association | All Rights Reserved | concept Mariana Vrabie